Info Pacient

 


drepturile pacientului

Legea Drepturilor Pacientului Nr. 46 din 21 Ianuarie 2003.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale.

Art. 1 În sensul prezentei legi:

 • a) prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate;
 • b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, valori, limba, opţiunilor politice sau antipatiei personale;
 • c) prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical;

responsabilitatea pacientului pe perioada internarii

Responsabilitatea pacientului pe perioada internarii.

 • Pacientul rămâne internat în spital pe toată durata necesară spitalizării, conform recomandărilor medicului. Iesirea sau plecarea din spital se face exclusiv cu permisiunea medicilor curanți.
 • Nu este permisă părăsirea spitalului. Pacienții păsăsesc spitalul doar în momentul externării.
 • Pentru deplasările către diferite servicii anexe ale spitalului și/sau pentru consulturile interclinice, pacienții vor fi însoțiți de un cadru medical sau de îngrijire.
 • Pacienții respectă, cu strictețe, instrucțiunile și recomandările personalului medical.

responsabilitatea  vizitatorului

Responsabilitatea Vizitatorului

 • Vizitatorii pacienților internați în Spitalul de Pneumoftiziologie Galați respectă programul de vizită stabilit.
 • Programul de vizită se derulează, de luni până vineri, între orele 15.00-20.00, iar  în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 10.00-20.00.
 • Numărul de vizitatori, pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3(trei) paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane și pot fi vizitați maximum 2 pacienți în același timp.
 • În situația prevăzută la paragraful de mai sus, pentru a da posibilitate de vizită și pentru ceilalți pacienți, dacă există solicitări în acest sens, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute.

informatii internare / externare

In Spitalul de Pneumoftiziologie Galati in conformitate cu LEGEA 95/2006 , Ordin 196/139/2017

1. Internarea

 • Serviciile medicale spitalicesti se acorda in baza Biletului de internare eliberat de medicii de familie, medici specialisti din ambulatorii, medici in contract cu CJAS , sau documente de transfer din Unitatile de primiri urgente.
 • Document de identitate(carte/buletin de identitate,pasaport, certificat de nastere in cazul copiilor sub 14 ani).
 • Urgentele medicale si suspiciunile de boli cu potential endemo- epidemic beneficiaza de servicii spitalicesti, fara obligatia de a prezenta Bilet de internare.

servicii si tarife 

Serviciile medicale spitalicesti.

Serviciile medicale spitalicesti se acorda in regim de Spitalizare de Zi si Spitalizare Continua, pentru patologia specifica de Pneumoftiziologie, pentru cazurile care  necesita internare, conform criteriilor de internare stabilite de legislatia in vigoare si conform Protocoalelor interne de buna practica.

Serviciile prin spitalizare de zi se acorda pentru urmatoarele categorii de diagnostic:

 1. Rino-faringita acuta{guturaiul comun}(*pentru copii 0-5 ani);
 2. Faringita acuta, nespecificata(*pentru copii 0-5 ani);

 


grafic garzi medici

Grafic garzi medici.

Grafice garzi Spital si Ambulatoriu


Audiente Manager 

Audiente manager.

Spitalul de Pneumoftiziologie Galați asigură accesul liber și neîngrădit al persoanelor la informații de interes public, în temeiul și condițiile prevăzute de Legea nr.544/2001 și HG nr.123/2002.

   Având în vedere organizarea și funcționarea unității sanitare, precum și eficacitatea sistemului de management al calității, implementat la nivelul instituției, Spitalul de Pneumoftiziologie Galați a reglementat, prin decizie internă, activitatea de acordare a audiențelor.

 

Sari la conținut