Responsabilitatea Vizitatorului 

 

Responsabilitatea Vizitatorului
 • Vizitatorii pacienților internați în Spitalul de Pneumoftiziologie Galați respectă programul de vizită stabilit.
 • Programul de vizită se derulează conform legislatiei in vigoare privind obligatiile vizitatorului ( masca de protectie si halat de unica folosinta)
 • Se interzice vizitarea pacienților de către persoanele care prezintă simptome ale unei boli infecto-contagioase(în special viroză respiratorie, boală diareică acută, boală eruptivă etc.)
 • Se va evita, pe cât posibil, însoțirea vizitatorilor de către copii minori, în vederea protecției acestora, iar în cazul în care copii minori vin în vizită la un pacient, aceștia vor fi supravegheați permanent de către vizitatorul-adult, care va fi legitimat în acest sens.
 • În incinta spitalului, se interzice afisajul de înscrisuri și materiale, vânzarea ambulantă, distribuția de materiale publicitare.
 • Pentru pacienții internați pe oricare dintre secțiile spitalului, la solicitare, aparținătorii legali pot discuta cu medicul curant, în condițiile și situațiile permise de lege, în timpul programului de lucru al acestuia și cu respectarea programului de activitate al secției.
 • În cazul pacienților internați, care au un grad de mobilitate redus, accesul unei persoane poate fi permanent.
 • În cazul copiilor până la 14 ani, internați în spital, se accepta prezența unui aparținător permanent, dacă se solicită acest lucru, iar în cazul copiilor, cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, se poate accepta prezența unui aparținător permanent, cu acordul șefului/coordonatorului de secție.
 • Este strict interzisă perceperea de taxe pentru vizitarea pacienților din spital.
 • Accesul vizitatorilor se realizează numai pe la punctul autorizat de control-acces în unitate, aflat în str.Științei nr.117, și doar cu respectarea următoarelor condiții:

        – accesul se face în baza documentului de identitate și înscrierii în registrul special al vizitatorilor

        – accesul se permite doar persoanelor cu ținută decentă

        – accesul se permite numai prin intrarea principala, în locurile și spațiile special destinate

        – pe toata perioada prezenței în spital, vizitatorii trebuie să poarte echipament de protecție adecvat, distribuit de la punctul de control-acces în unitate.

 • Vizitatorii respectă Regulamentul de Ordine Interioară al unității.
 • Vizitatorii vor respecta indicațiile conducerii spitalului, precum și pe cele ale personalului medical privitoare la măsurile aplicate în situații epidemiologice deosebite(ex.carantină)
 • Vizitatorii se vor spăla pe mâini atât la intrarea, cât și la ieșirea din salonul pacientul vizitat.
 • Vizitatorii nu își vor lăsa nesupravegheate obiectele personale, indiferent de zona în care se află, spitalul nefiind responsabil de dispariția acestora.
 • Se interzice introducerea în spital a alimentelor cu grad ridicat de perisabilitate, a băuturilor alcoolice, țigărilor, stupefiantelor, a altor substanțe interzise ori a instrumentelor/substanțelor care pot pune viața și siguranța în pericol.
 • In spital, SE INTERZICE posesia si/sau introducerea in unitate a oricarui obiect ce poate constitui intr-o anumita imprejurare, un pericol cu privire la siguranta pacientilor si/sau a cadrelor medicale
 • Se interzice fumatul în unitate, iar nerespectarea acestei prevederi poate fi sancționată cu amendă de către organele în drept, potrivit legii.
 • Se interzice accesul în zonele cu risc, respectând circuitele funcționale stabilite.
 • În spital, se interzice accesul cu animale.
 • Vizitatorii nu vor determina pacienții să iasă din incinta unității, în ținută de spital.
 • Se vor respecta indicațiile medicului cu privire la alimentele permise, în funcție de specificul afecțiunii și al procedurilor de diagnostic și tratament aplicabile.
Responsabilitatea Vizitatorului

– Spitalul de Pneumoftiziologie Galati

Sari la conținut