Solicitare Informatii

 

Informatii utile cu privire la aplicarea Legii nr 544 din 2002

 

Solicitare informații

            Accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu se realizează prin prezentul site. Persoanele fizice sau juridice care doresc să solicite informaţii de interes public la cerere, se vor adresa in scris Spitalului de Pneumoftiziologie Galati, Str. Stiintei nr 117, loc. Galati sau  prin e-mail  la adresa : spitalul tbc@gmail.com

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice este Balasoiu Laurentiu, telefon: 0236460712 interior 235.

Legislație:

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

            HG nr 123 din 7 februarie 2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

Documente utile:

         Formular  solicitare documente de interes public – Descarca

         Model reclamație administrativa răspuns negativ – Descarca

         Model reclamație administrativa pentru netransmiterea informațiilor în termenul legal – Descarca

         Lista Documentelor de Interes Public – Descarca

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice.

Sari la conținut