Despre Noi

Capitolul i

 

CADRUL GENERAL

Angajamentul nostru a fost de la bun început și va rãmâne unul singur: sã fim cei mai buni pentru o viațã mai bunã.

Spitalul de Pneumoftiziologie Galati este o unitate sanitara cu paturi, de utilitate publica, acreditată ANMCS, cu personalitate juridica, cu sediul in Mun. Galati, str. Stiintei nr. 117.

Spitalul de Pneumoftiziologie Galati este o institutie publica, finantata integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare.

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI este a doua cea mai mare unitate sanitarã publicã de specialitate pneumoftiziologie din Moldova, de interes local, județean și regional care asigurã servicii medicale, având 305 paturi.

Spitalul a fost infiintat in anul 1838, cu ocazia sosirii in Galati a domnitorului Mihail Sturz, cand s-a pus temelia încăperilor.

In 23 martie 1841, Spitalul ‘’Spirodonia din Galati’’ a fost terminat si dat in folosință în mahalaua Postei (str. Lascar Catargiu-str. Garii de astazi).

In anul 1889, epitropia centrala a inceput construirea unui nou spital, iar din monografia scrisa de Moise Pacu reiese că în anul 1890 sau inceputul sec. XX, spitalul își construia local propriu pe str. Beldiman-actuala str. Stiintei.

Constructia actualului spital este de tip pavilionar, ceea ce constituie un real avantaj pentru respectarea circuitelor impuse prin norme specifice de functionare si pentru derularea tuturor interventiilor de reabilitare si modernizare a acestora.

Parcul spitalului are o suprafata de aproximativ 50.000mp.

Principala sursa a veniturilor este reprezentata de contractul de furnizare servicii medicale al spitalului, incheiat intre manager si conducerea casei judetene de asigurari de sanatate, in functie de indicatorii stabiliti in contractul cadru de furnizare servicii medicale.

Spitalul asigura asistenta medicala de specialitate (spitaliceasca, ambulatorie si 4(patru) dispensare municipale si judetene arondate).

În activitatea desfãșuratã ne bazãm pe:

 • respectarea dreptului la ocrotirea sãnãtãții a tuturor categoriilor de populație, de alegere a medicului și a unitãții sanitare și egalitãții în șanse;
 • garantarea calitãții și siguranței actului medical;
 • asigurarea unei largi accesibilitãți la servicii  ambulatorii și spitalicești;
 • asigurarea unor standarde ridicate a competențelor profesionale precum și încurajarea dezvoltãrii lor continue.

Din punct de vedere al serviciilor medicale prestate, SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI oferã servicii medicale diagnostice, terapeutice, de expertizã, de consiliere, de prevenție. Activitatea primordialã a spitalului este acoperirea patologiei in specialitatea pneumologie.

In raport cu sarcinile pe care le are in acordarea asistentei medicale, cu structura organizatorica, cu dotarea tehnica cu mijloace de investigatie si tratament si cu incadrarea cu personal de specialitate, Spitalul de Pneumoftiziologie Galati este ierarhizat ca spital de specialitate.

Capitolul ii

 

CADRUL PARTICULAR

Spitalul detine autorizatie sanitara de functionare in vigoare, în care sunt cuprinse toate structurile unitatii, precum și toate tipurile de autorizații, necesare pentru desfășurarea activități, în mod corespunzător și cu respectarea prevederilor legale specifice

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce în ce mai important în domeniul sãnãtãții, deoarece crește gradul de informare al pacienților, concomitent cu progresele tehnologice și terapeutice. Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de asistenţa adecvată, corectă, disponibilitate, continuitatea asistenţei, eficacitate, eficienţa, echitate, asistenţa bazată pe dovezi/cunoaştere, asistenţa centrată pe pacient inclusiv integritatea fizică, psihologică şi socială, implicarea pacientului, siguranţa pacientului, acordarea la timp/accesibilitatea, care conduc la satisfacția pacientului și a personalului.

Astfel că, spitalul este acreditat ANMCS, demers care furnizeaza dovada preocuparii Spitalului de Pneumoftiziologie Galati de a furniza servicii de calitate.

Spitalul are aprobat un Regulament de Ordine Interioara, un Regulament de Organizare si Functionare, un Cod de Conduită Etică, precum și alte dispoziții interne, cu respectarea prevederilor legale, fiind necesare pentru organizarea și funcționarea corespunzătoare a unității.

De asemenea, spitalul are aprobata o organigrama proprie si un stat de functii, dupa care se asigura necesarul de personal pe categorii si locuri de munca, în conformitate cu legislatia în vigoare și normativul de personal. Orice modificare a organigramei este facuta publica prin postare pe site-ul institutiei ‘’www.pneumogalati.ro’’.

In raport cu volumul, complexitatea si specificul activitatii unitatii, Spitalului de Pneumoftiziologie Galati i s-a aprobat urmatoarea structura organizatorica:

Structura organizatorica

 

Sectia pneumologie i - 90 paturi

Din care:

Sectia Pneumologie ii - 90 paturi

Din care:

Sectia Pneumologie III - 90 paturi

Din care:

Sectia Pneumologie Copii - 30 paturi

                                                             Din care:

I

Compatiment TBC MDR - 5 paturi

                                                                     Din care:

Sectia Pneumologie i

Pneumologie I …………………………………………………………….. 16 paturi

Compartiment TBC ……………………………………………………… 45 paturi

Compartiment Pneumologie Cronici  …………………………… 25 paturi

Terapie Acuta…………………………………………………………………. 4 paturi

 

Sectia Pneumologie ii

Pneumologie I ……………………………………………………………… 17 paturi

Compartiment TBC ………………………………………………………. 45 paturi

Compartiment Pneumologie Cronici  ……………………………  25 paturi

Terapie Acuta………………………………………………………………….  3 paturi

 

Sectia Pneumologie III

 Pneumologie I …………………………………………………………….. 17 paturi

Compartiment TBC ……………………………………………………… 45 paturi

Compartiment Pneumologie Cronici ……………………………. 25 paturi

Terapie Acuta…………………………………………………………………. 3 paturi

 

Sectia Pneumologie Copii

Pneumologie Copii ……………………………………………………… 16 paturi

Compartiment TBC …………………………………………………….. 45 paturi

 

Compartiment TBC – MDR

Tuberculoza Multidrog Rezistenta ………………………………… 5 paturi

 

 • Compartiment de prevenire și limitare a infectiilor asociate asistentei medicale
 • Compartiment de evaluare si statistica medicala
 • Serviciu de primire si externare bolnavi

SECTOR AMBULATORIU integrat al spitalului cu cabinete in specialitatile;

Cabinete in structura spitalului:

 • DISPENSAR TBC NR.1-GALATI
 • DISPENSARUL TBC NR.2-GALATI
 • DISPENSARUL TBC TG.BUJOR
 • DISPENSARUL TBC TECUCI

Cabinete in structura ambulatoriului integrat spitalului:

 • Cabinete – profil pneumologie;

Servicii tehnico-medicale de diagnostic si tratament;

Sector interventii-tratamente aferente bolnavilor spitalizati:

 • SERVICIU DE TERAPIE ACUTA;

Sector de investigatii – explorari functionale (comun pentru bolnavi spitalizati și ambulatorii):

 • LABORATOR ANALIZE MEDICALE
 • LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
 • COMPARTIMENT EXPLORARI FUNCTIONALE
 • COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONSICA

Sector de terapie:

 •  SALA DE GIMNASTICA RESPIRATORIE

Servicii tehnico-medicale auxiliare:

 • FARMACIE
 • SERVICIU DE STERILIZARE CENTRALA
 • PUNCT TRANSFUZII
 • SALINA ARTIFICIALA

Servicii sociale si anexe pentru pacienti, apartinatori, vizitatori:

 • SERVICIU DE INFORMATII SI RELATII
 • GARDEROBA
 • CAPELA

Alte structuri:

 • COMPARTIMENT JURIDIC
 • PERSONAL CLERICAL
 • COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, P.S.I.,PROTECTIE CIVILA SI SITUATII DE URGENTA
 • SERVICIUL R.U.N.O.S.
 • SERVICIUL DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
 • BIROU CONTABILITATE
 • SERVICIUL TEHNIC SI ADMINISTRATIV
 • SERVICIUL ACHIZITII

Capitolul iii

 

ATRIBUTIILE SPITALULUI

In cadrul atributiilor sale, spitalul asigura:

 1. prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, a bolilor cronice si degenerative, precum si adaptarea si aplicarea la specificul teritoriului a programelor nationale de sanatate publica;
 2. controlul medical si supravegherea medicala sistematica a unor categorii de bolnavi si a unor grupe de populatie expuse unui risc crescut de imbolnavire;
 3. primul ajutor medical si asistenta medicala;
 4. efectuarea consultatiilor, investigatiilor, tratamentelor si a altor ingrijiri medicale bolnavilor ambulatori si spitalizati;
 5. depozitarea si difuzarea medicamentelor precum si distribuirea instrumentarului si a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor in vigoare; controlul si urmarirea calitatii medicamentelor in vederea ridicarii eficientei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic si a fenomenelor adverse; informarea si documentarea in domeniul medicamentelor;
 6. stabilirea factorilor de risc din mediul de viata si de munca, a influentei acestora asupra starii de sanatate a populatiei si controlul aplicarii normelor de igiena;
 7. efectuarea de analize si anchete medico-sociale pentru cunoasterea unor aspecte particulare ale starii de sanatate;
 8. desfasurarea de activitati proprii de cercetare potrivit posibilitatilor de dotare si de incadrare;
 9. informarea bolnavului sau a persoanelor cele mai apropriate asupra bolii si evolutiei acesteia, in scopul asigurarii eficientei tratamentului aplicat;
 10. crearea unei ambiante placute, asigurarea unei alimentatii corespunzatoare afectiunii, atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ, precum si servirea mesei in conditii de igiena;
 11. promovarea actiunilor privind educatia sanitara a populatiei;
 12. realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de prevenirea infectiilor interioare, protectia muncii si paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare;
 13. asigurarea asistentei medicale si a functionalitatii unitatilor sanitare in perioade de calamitati (inzapezire, inundatii, etc.) sau in alte situatii cu caracter deosebit.

De asemenea:

 1.  Spitalul asigura conditii de investigatii medicale, tratament, cazare, igiena, alimentatie si de prevenire/supraveghere a infectiilor asociate asistenței medicale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;
 2.  Spitalul raspunde, in conditiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si prevenire/ supraveghere a infectiilor asociate asistenței medicale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor;
 3.  Orice spital are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica, iar dupa stabilizarea functiilor vitale, spitalul va asigura, dupa caz, transportul obligatoriu medicalizat la o alta unitate sanitara de profil;
 4.  Spitalul este in permanenta pregatit pentru asigurarea asistentei medicale in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor acestora.

Capitolul iv

 

CONDUCEREA SPITALULUI

Spitalul public este condus de un manager, in baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Managerul isi desfasoara activitatea in baza contractului de management incheiat cu Consiliul Judetului Galati, conform legislatiei in vigoare. 

In cadrul unitatii, in baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, functioneaza un comitet director. Ocuparea functiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de catre managerul unitatii. 

Comitetul director al unitatii are urmatoarea componenta:

 • Manager
 • Director Medical
 • Director Financiar.

Atributiile comitetului director sunt stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, acestea fiind atributiile principale, completate de atributiile specifice fiecarui functii, prevazute in diverse acte normative, in vigoare. Secţiile, laboratoarele şi serviciile medicale ale spitalului public sunt conduse de un şef de secţie, şef de laborator sau, după caz, şef de serviciu. Aceste funcţii se ocupă prin concurs sau examen, după caz, în condiţiile legii, organizat conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

Şefii de secţie au ca atribuţii îndrumarea şi realizarea activităţii de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei respective şi răspund de calitatea actului medical, precum şi atribuţiile asumate prin contractul de administrare.

In cadrul spitalului functioneaza un consiliu de administratie, care are rolul, potrivit Legii nr. 95/2006, de a dezbate principalele probleme de strategie, organizare si functionare a spitalului, avand ca si atributii principale urmatoarele:

 1. avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile finanaciare trimestriale si anuale;
 2. organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al presedintelui consiliului judetean, dupa caz;
 3. aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
 4. avizeaza programul anual al achizitiilor publice, intocmit in conditiile legii;
 5. analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre memebrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;
 6. propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membrii ai comitetului director on cazul in care se constata existenta situatiilor prevazute de lege.

Capitolul v

 

CPRINCIPALELE CONSILII SI COMISII ALE UNITATII SI ATRIBUTIILE MINIMALE

Consiliul Etic

Componenta generala a Consiliului Etic este reglementată de prevederile OMS nr. 1502/2016. Componenţa nominală a consiliului de etică, respectiv membrii permanenţi şi cei supleanţi, se finalizează, pe baza rezultatelor votului şi a desemnărilor, printr-o decizie administrativă a managerului spitalului.

Principii de funcţionare a consiliului de etică:

 • Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului. Este interzisă orice tentativă de influenţare a deciziilor membrilor Consiliului etic. Orice astfel de tentativă este sesizată comisiei de disciplină din cadrul spitalului şi Compartimentului de integritate al Ministerului Sănătăţii.
 • Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii.

Atribuţiile consiliului de etică:

 • promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
 • identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
 • primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
 • analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:

– cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient – cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;

– încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

– abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

– nerespectarea demnităţii umane;

 • emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite mai sus);
 • sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
 • sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
 • asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
 • întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
 • emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
 • aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
 • analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
 • analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
 • analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
 • oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar;
 • Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

In ceea ce priveste relatia salariat – salariat si in conformitate cu atributiile legiferate asa cum au fost enumerate mai sus, Consiliul Etic are urmatoarele atributii specifice:

 1. Monitorizează aplicarea conformă a Codului de Conduită Etică;
 2. Acordă consultanță și consiliere salariaților cu privire la respectarea normelor de conduită etică;
 3. Colaborează permanent, în acest domeniu, cu Conducerea și Comisia de Monitorizare SCIM de la nivelul spitalului;
 4. Acordă aviz pentru proiectul Codului de Conduită Etică și poate înainta propuneri pentru modificarea și completarea codului, precum și pentru orice alte aspecte pe care le consideră benefice în acest domeniu.
 5. Consiliul Etic trebuie să monitorizeze în scopul de a afla măsura în care sunt respectate principiile și normele generale de conduită profesională de către salariați și să îi ajute pe aceștia să cunoască, să înțeleagă și să respecte mai bine aceste norme.
 6. Conceptul de consiliere în ceea ce privește normele de conduită reprezintă acordarea sprijinului în vederea asigurării integrității și echilibrului instituțional.
 7. Activitatea de monitorizare, desfășurată de către Consiliul Etic, ar trebui să se fundamenteze inclusiv și pe concluziile referitoare la cauzele nerespectării normelor de conduită, astfel cum acestea au fost identificate într-o împrejurare sau alta.
 8. Consiliul Etic ofera salariaților un cadru de încredere și disponibilitate de sprijin față de aceștia, iar realizarea unei relații de încredere trebuie sa stimuleze solicitarea de sprijin și consultanță pentru rezolvarea unor probleme cu dileme etice, pornind dintr-o atitudine proactiv-reactivă.

Consiliul Medical

In cadrul spitalelor publice functioneaza un consiliu medical alcatuit din sefii de sectie, de laboratoare, farmacistul-sef si asistentul-sef iar presedintele consiliului medical este directorul medical.

Principalele atributii sunt:

 1. îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
 2. monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
 3. înaintează comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;
 4. propune comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală.

În sensul stabilirii componenței nominale, a regulilor de organizare și funcționare și a stabilirii detaliate a responsabilităților, se emite decizie de către managerul unității.

Nucleul de calitate

Nucleul de calitate are drept scop urmărirea calității actului medical desfășurat în cadrul secțiilor și compartimentelor medicale ale spitalului, identificarea riscurilor și propunerea de măsuri de prevenire sau rezolvare a acestora.

In cadrul unitatii mai functioneaza si alte comisii/comitete (atributiile si functionalitatea acestor comisii sunt reglementate prin decizii interne):

 1. comisia medicamentului-farmacovigilență și strategie terapeutică;
 2. comisia de analiza a decesului;
 3. nucleul de calitate;
 4. comisia de transfuzie si hemovigilenta;
 5. comitetul de securitate si sanatate in munca;
 6. comisia pentru analiza utilizării protocoalelor și ghidurilor de practică medicală;
 7. comisia de analiză a gradului de satisfacție a întregului personal angajat în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați;
 8. comisia de monitorizare SCIM;
 9. comitetul de prevenire a infecției asociate asistenței medicale;
 10. celula de urgență;
 11. altele.

Capitolul vi

 

PRECIZARI FINALE

Prezentul material, denumit Manualul de prezentare a Spitalului de Pneumoftiziologie Galati, reprezinta o sinteza a aspectelor cu rol determinant in organizarea si functionarea unitatii, oferind o viziune de ansamblu, ce trebuie completată cu prevederile regulamentului de ordine interioara, regulamentului de organizare si functionare, fisele postului, contractul colectiv de munca aplicabil, legislatia din domeniu, aflata in vigoare, precum si cu actele administrative emise de catre conducerea unitatii, instructiunile si protocoale/procedurile de lucru proprii.

Prezentul manual este facut public prin postare pe site-ul unitatii ‘’www. pnemogalati.ro’’.

Sari la conținut