Informatii Internare / Externare

 

Informatii Inernare / Externare

In Spitalul de Pneumoftiziologie Galati in conformitate cu LEGEA 95/2006 , Contractul cadru care reglementeza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si dispozitivelor medicale in cadru sistemului de asigurari sociale de sanatate.

1. INTERNAREA:

 • Serviciile medicale spitalicesti se acorda in baza Biletului de internare eliberat de medicii de familie, medici specialisti din ambulatorii, medici in contract cu CJAS , sau documente de transfer din Unitatile de primiri urgente.
 • Document de identitate(carte/buletin de identitate,pasaport, certificat de nastere in cazul copiilor sub 14 ani).
 • Urgentele medicale si suspiciunile de boli cu potential endemo- epidemic beneficiaza de servicii spitalicesti, fara obligatia de a prezenta Bilet de internare.
 • Documentul care atesta calitatea de asigurat a persoanei se obtine prin interogarea site-ului CNAS – Asigurati-PIAS;
 • Vor prezenta la internare:

           – Adeverinta ce atesta calitatea de asigurat si numarul de zile de CM pacientii care sunt salariati.

           – Cardul de sanatate / adeverinta de inlocuire a cardului dupa caz;

           – Copii dupa documente medicale anterioare relevante pentru internarea curenta.

Criterii de internare:

 • urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
 • boli cu potential endemo-epidemic care necesita izolare;
 • diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu.
 1. *Pacientii, asigurati sau neasigurati, care solicita servicii medicale fara a se prezenta cu Bilet de trimitere si care nu prezinta o urgenta medicala sau epidemiologica vor suporta costul consultatiei ( 100 lei /consultatie).

2. *Pacientii neasigurati, care sunt urgente medicale sau epidemiologice,vor beneficia de servicii medicale fara plata, atat timp cat cazul reprezinta o urgenta;

2. EXTERNAREA

 • La finalizarea investigațiilor /tratamentului sau la depășirea fazei acute a bolii, la externare se completeaza scrisoarea medicala in doua exemplare, din care una se înmânează pacientului spre a fi transmisă medicului de familie.
 • După caz, este necesară achitarea coplății pentru durata spitalizării în cuantum de 5 RON.
 • Veți primi la ieșirea din spital biletul de ieșire/certificat de concediu medical, rețetă, după caz, indicații de tratament și regim alimentar și de viață și muncă.
 • În ceea ce privește externarea la cerere, pacientul poate părăsi spitalul, la solicitare, după ce în prealabil a fost înștiințat asupra consecințelor /riscurilor posibile referitoare la starea lui de sănătate.
 • Pacientul completează un formular prin care solicită externarea, îl semnează.
 • Posibilitatea externării la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecțioase transmisibile și în alte cazuri prevăzute de lege.

Lista și proveniența documentelor:

 • Scrisoare medicală/bilet de ieșire din spital
 • Certificat de concediu medical/adeverință medicală-pentru elevi, studenți etc.
 • Rețetă gratuită/compensată
 • Decont de cheltuieli la externare pentru serviciile medicale primite.
 • În funcție de evoluția pacientului internat, medicul curant va stabili data externării.
 • După ce a fost stabilită data externării, ea va fi comunicată pacientului cu o zi anterior externării sau, cel târziu, în dimineața zilei externării.
 • Medicul curant completează starea la externare, codifică diagnosticele, notează tipul externării.
 • Recomandările sunt explicate de medicul curant.
 • Dacă este cazul, medicul va comunica pacientului intervalul până la următorul control în ambulatoriu.
 • Tratamentul va fi prescris pe rețete gratuite, compensate sau simple, după caz.
 • Rețele gratuite sau compensate se eliberează doar dacă pacientul a făcut dovada că este asigurat, iar pe biletul de trimitere la internare este specificat că pacientul nu a primit rețetă compensată/gratuită în ultimele 30 de zile.
 • Dupa ce a primit documentele de externare de pe sectie, pacientul va fi condus la garderoba spitalului, unde preda echipamentul primit la internare, bonul de inventar si asteapta  sa i se aduca hainele personale.
 • Ingrijitoarea de la garderoba face notificarile in registrul de garderoba.

INFORMATII PRIVIND COPLATA  in conformitate cu prevederile art. 225 din Legea nr.95/2006 republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Coplata se percepe o singura data, la internare, pentru toate investigatiile si tratamentele acordate, in regim de spitalizare continua decontate de CNAS.

Coplata este în valoare de 5 (cinci) lei/persoana internata si se aplica categoriilor de asigurati care nu sunt scutite de coplata.

 

Sunt scutite de coplata urmatoarele categorii de asigurati:
– Copii pana la varsta de 18 ani;

-tinerii între 18 ani si 26 ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pâna la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni,

– ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca;

-bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza a respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse;

– persoane fizice cu venituri din pensii si indemnizatie sociala pentru pensionari, de pâna la 900 lei/luna, indiferent daca realizeaza alte venituri;

-toate femeile însarcinate si lauzele, pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale.

– persoanele cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane;

– persoanele retinute, arestate sau detinute, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resuse, care se afle in centrele de retinere si arestare preventiva.

 

PROGRAMUL GARDEROBEI: 

Luni –Vineri     – interval orar  –  6-14; 14-22

Sâmbată, duminică si sarbatorile legale  – liber.

Informatii Internare / Externare

– Spitalul de Pneumoftiziologie Galati

Sari la conținut