Ghidul Pacientului

 

Ghidul Pacientului

Știm că internarea în spital este o situație dificilă pentru dumneavoastră. Dorim să vă facem șederea cât mai ușoară. Scopul acestui ghid este de a vă oferi informații care vă pot fi de folos înainte și în timpul internării.

Aici veți găsi informații despre:

 • Pregătirea pentru internare
 • Ce trebuie să știți despre perioada internării
 • Drepturi și obligații ale pacientului
 • Prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale
 • Pregătirea pentru externare
 • Sugestii și reclamații

DESPRE SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI

MISIUNE. Misiunea Spitalului de Pneumoftiziologie Galati  este aceea de a furniza servicii medicale de calitate într-un mediu adecvat, cu orientarea către pacienți și respectarea nevoilor acestora, pentru ca pacienții tratați să beneficieze de cele mai bune îngrijiri.

SERVICII MEDICALE. Spitalul de Pneumiftiziologie  Galati  furnizează servicii medicale și asigură asistența medicală de specialitate, curativă, preventivă și de recuperare a pacienților internați și din ambulatoriu.

Spitalul asigură: pachetul de servicii de bază care se suportă din fondul CNAS;

ACTE NECESARE PENTRU INTERNARE IN SPITAL

 • Actele de care aveți nevoie la internare sunt:
 • Bilet de trimitere în vederea internării de la medicul de familie sau de la medicul specialist, aflat în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • Actul de identitate (CI/BI sau certificat de naștere pentru copii)
 • Dovada calității de asigurat (card național de sănătate sau adeverință de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Galati, în cazul în care nu vi s-a emis cardul)
 • Dacă aveți nevoie de concediu medical nu uitați să aduceți adeverință de la locul de muncă cu zilele de concediu medical din ultimele 12 luni.

OBIECTE ȘI ALTE DOCUMENTE NECESARE LA INTERNARE

La internare, vă rugăm să aveți cu dumneavoastră:

 • Obiectele si materialele necesare igienei dumneavoastră personale in spital (periuța și pasta de dinți; săpun și prosop; crema și aparat de bărbierit; pieptene și perie de păr).
 • Nu uitați documentele medicale relevante! Orice documente rezultate din consultații sau internării anterioare sunt utile pentru a oferi informații despre evoluția stării dumneavoastră de sănătate. Dacă urmați un tratament, nu uitați să aduceți cu dumneavoastră rețeta medicală. Este important ca medicul dumneavoastră să cunoască care sunt medicamentele pe care le luați.

Pentru a vă putea oferi serviciile medicale necesare, Spitalul de Pneumoftiziologie Galati prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrarea datelor se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu respectarea confidențialității și a drepturilor dumneavoastră.

Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Pentru siguranța datelor dumneavoastră am organizat un sistem sigur și eficient de protecție a datelor personale asigurând confidențialitatea acestora, protejarea vieții private și limitarea accesului numai în interesul îngrijirii sănătății dumneavoastră.

Pe parcursul internării, veți putea desemna, prin intermediul unui acord scris, persoanele cărora le putem comunica datele dumneavoastră medicale. Conform legii drepturilor pacientului, toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar şi după decesul acestuia. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care, în calitate de pacient, vă exprimați consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres .

Pentru întrebări sau cereri privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de email (spitalultbc@gmail.com) sau prin cerere depusă la registratura unității sanitare.

GARDEROBA SPITALULUI

 • Îmbrăcarea pijamalelor se face la garderoba spitalului
 • Obiectele de valoare trebuie să fie lăsate la aparținători sau la caseta de valori la casieria unitatii pe baza unui proces verbal de predare-primire. Vă recomandăm totuși să nu aduceți cu dumneavoastră sume mari de bani și obiecte de valoare.
 • La externare veți primi obiectele înapoi
 • Spitalul nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele de valoare ca de exemplu bani, bijuterii si alte bunuri personale, pe care le dețineți și pe care nu le-ați depus la caseta de valori.

LA SOSIREA ÎN SECȚIE

 • După sosirea în secție, veți fi însoțit de personalul secției în salon
 • Ajuns în salon, un medic vă va examina
 • Furnizați medicului toate informațiile cu privire la starea dumneavoastră de sănătate și tratamentul urmat!
 • Vă rugăm să aduceți rețeta cu dumneavoastră și medicația curentă completă, astfel încât medicul dumneavoastră să aibă o imagine completă asupra tratamentului pe care îl urmați
 • Comunicați personalului spitalului numele, adresa și numărul de contact ale unei rude apropiate cu care doriți ca spitalul să ia legătura.
 • Dumneavoastră puteți opta și pentru ca medicul să NU vă comunice date, informații despre prognostic sau diagnostic, dacă aceste informații nu vă fac bine psihologic sau emoțional.
 • În acest ultim caz va trebui să delegați o persoană căreia să-i comunicăm aceste informații.

PROGRAM DE MASA

 • Dacă aveți o dietă specială vă rugăm să informați medicul curant. Acesta, în colaborare cu asistenta dieteticiană, va realiza meniul.
 • În elaborarea meniurilor zilnice sunt luate în considerare specificațiile alimentare pentru fiecare afecțiune medicală. Meniul este afișat zilnic la avizierul secției. Încercăm să oferim pacienților o dietă echilibrată, care să corespundă atât nevoilor și dorințelor acestora, cât și recomandărilor medicale.
 • Alimentele sunt păstrate și preparate în condiții de siguranță în cadrul bucătăriei noastre. Hrana este suficientă din punct de vedere calitativ și cantitativ, conform indicațiilor de dietă ale medicului. Vă rugăm să limitați cât mai mult aducerea unor alimente din afara spitalului. Alimentele aduse din afara spitalului pot fi contraindicate dietei dumneavoastră.

Programul de servire a mesei este:

 • Micul dejun: 8:30 -09:00
 • Gustare: 10:00 (pentru persoanele cu regim special, ex: diabet, ș.a.)
 • Prânz: 12:30-13:30
 • Gustare: 16:00 (pentru persoanele cu regim special, ex: diabet, ș.a.)
 • Cină: 17:00-18:00

ACCESUL LA INFORMARE

 • Pe durata tratamentului trebuie să vă simțiți liber să discutați despre condiția dumneavoastră cu medicul care vă îngrijește, asistenta medicală sau asistentul social. Aceștia vă oferă explicații si vă permit să le adresați întrebări sau să solicitați lămuriri referitoare la orice subiect care vă poate fi neclar.
 • Pe parcursul internării, vă rugăm să informați personalul medical din secție/compartiment cu privire la orice modificări care apar în starea dumneavoastră de sănătate.
 • Pentru investigatiile si tratamentul pe care urmează să le faceți în cadrul spitalului nostru trebuie să primim consimțământul dumneavoastră informat.                        

IMPORTANT

 • Orice medicație pe care o aveți trebuie predată personalului medical la internare.
 • Pe durata spitalizării vă rugăm să respectați recomandările medicului curant cu privire la tratament și alimentație.
 • Pe perioada spitalizării, medicul dumneavoastră poate recomanda teste și proceduri care se efectuează în alte departamente și pentru care trebuie să fiți disponibil
 • Rămâneți în apropierea secției dumneavoastră si nu părăsiți zona unde ați fost internat.

Nu părăsiți incinta spitalului!

Nu uitați! Comunicați personalului spitalului numele, adresa și numărul de contact ale unei rude apropiate cu care  doriți  ca spitalul să ia legătura.

 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, materiale și financiare
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra serviciilor oferite de spital pentru îngrijirea medicală, confortul și siguranța sa
 • Pacientul are dreptul de a fi tratat cu demnitate și respect, fără nici o discriminare
 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la regulile și regulamentele ce trebuie respectate pe parcursul internării
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, într-o manieră deschisă și clară
 • Pacientul are dreptul de a participa la deciziile privind îngrijirea medicală și planul de tratament, inclusiv prin manifestarea consimțământului atunci când este necesar
 • Pacientul are dreptul de a refuza orice îngrijire, tratament, procedură, investigație cu asumarea răspunderii pentru decizia sa
 • Pacientul are dreptul de a cunoaște numele medicului curant, precum și al personalului medical implicat în îngrijirea sa
 • Pacientul are dreptul de a cere o altă opinie medicală
 • Personalul medical sau nemedical nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările legale de plată din cadrul unității sanitare.
 • Pacientul are posibilitatea de a participa la programul liturgic de la Capela (spitalului) Sfântul Spiridon și de a primi Sfintele Taine ale Spovedaniei, Împărtășaniei și a Sfântului Maslu.
 • Pacientul de alta religie (romano-catolică) are posibiliatea apelării cu ajutorul spitalului la serviciile religioase oferite de un preot romano-catolic pe perioada internării in cadrul spitalului.
 • Pe durata internării pacientul poate opta pentru meniu de post, cu avizul medicului curant.

DREPTURILE LA TRATAMENT GRATUIT

Pe parcursul spitalizării beneficiați de tratament gratuit.

Uneori se poate întâmpla ca medicamentele sau alte materiale necesare tratamentului bolii pentru care ați fost internat să nu poată fi oferite de spital. În această situație, dacă este necesar să achiziționați medicamente pentru tratamentul bolii pentru care ați fost internat pe parcursul spitalizării acestea vă vor fi decontate de către spital ulterior.

Pentru a vă fi decontate trebuie să depuneți o cerere la secretariatul unității noastre, însoțită de rețeta parafată de medicul dumneavoastră și de factura sau bon fiscal.

Decontarea medicamentelor sau a altor materiale sanitare poate fi realizată doar dacă acestea sunt recomandate prin rețetă de către medicul care vă îngrijește.

RESPONSABILITĂȚILE PACIENTULUI

 • De a trata cu respect și considerație toate persoanele întâlnite în spital (personalul medico-sanitar, voluntari, pacienți și familiile lor, alți vizitatori ai spitalului)
 • De a respecta și păstra ordinea și liniștea în spital
 • De a păstra curățenia în salon/rezervă/spații comune
 • De a respecta intimitatea și confidențialitatea celorlalți
 • De a colabora cu echipa medicală și de a oferi toate informațiile cu privire la starea de sănătate (istoricul medical, alergii, medicamentele luate etc.)
 • De a respecta tratamentul și regimul alimentar stabilit împreună cu medicul curant
 • De a informa personalul medical asupra oricărui simptom, semn (spre exemplu, febră, alergii, diaree, vărsături, infecții ale pielii sau orice alte stări de boală) sau oricărei modificări a stării de sănătate, apărute în timpul tratamentului administrat
 • De a adresa întrebări atunci când nu înțelege procedurile sau planul de tratament stabilit de medicul curant
 • De a nu părăsi incinta spitalului decât cu aprobarea medicului curant și pentru situații întemeiate
 • De a nu introduce și/sau consuma băuturi alcoolice ori substanțe periculoase sau interzise de lege
 • De a nu fuma în incinta spitalului
 • De a informa, după caz, echipa de conducere a spitalului, medicul șef de secție sau asistenta șefă, orice încălcare a drepturilor dumneavoastră ca pacient

PREVENIREA INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

 • Siguranța pacienților și a vizitatorilor este o prioritate pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galati. La nivelul spitalului funcționează
 • Compartimentul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței medicale, care supraveghează condițiile de igienă spitalicească, dezinfecția și sterilizarea în scopul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale. Infecțiile asociate asistenței medicale sunt acele boli care pot să apară pe parcursul spitalizării și pot fi afecțiuni virale, dar și bacteriene, pentru care pacientul poate necesita tratament suplimentar sau prelungirea duratei de spitalizare. Posibile cauze sunt: deficiențe de igienă, sterilizare, manevre sau îngrijiri medicale, nerespectarea regulamentelor de către pacienți sau vizitatori.

REGULI PENTRU PACIENȚI

 • Folosiți obiectele dumneavoastră personale de igienă
 • SPĂLAȚI-VĂ PE MÂINI la intrarea și la ieșirea din salon, după folosirea grupului sanitar, înainte și după masă, etc.
 • FOLOSIȚI SERVEȚELE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ SAU BATISTA ori de câte ori este nevoie (tuse, strănut)
 • RESPECTAȚI INSTRUCȚIUNILE PERSONALULUI MEDICAL
 • IGIENA PERSONALĂ ESTE OBLIGATORIE zilnic (în cazul pacienților imobilizați este asigurată de personalul secției/compartimentului)
 • Serviți masa respectând instrucțiunile personalului medical
 • Este interzisă păstrarea bagajelor în salon, sub paturi. Îmbrăcămintea cu care ați venit o veți duce la garderobă
 • Respectați indicațiile personalului medical cu privire la depozitarea alimentelor și colectarea deșeurilor
 • Păstrați curățenia, ordinea și integritatea obiectelor sanitare, a mobilierului și lenjeriei din dotarea salonului

PREVENIREA CĂDERILOR (REDUCEREA  RISCULUI DE CĂDERE)

 • Informarea cât mai corectă de către pacient/aparținător a medicului curant cu toate antecedentele, bolile și tratamentul ce aparțin fiecărui bolnav, însoțite de documente medicale (bilete de ieșire din spital, scrisori medicale, rețete, rezultate investigații, etc.);
 • Respectarea cât mai corectă a sfaturilor, indicațiilor și recomandărilor date de medicul curant și de personalul medico-sanitar atât pacienților cât și familiilor;
 • Folosirea de încălțăminte și îmbrăcăminte adecvate
 • Utilizarea permanentă a ochelarilor, aparatelor auditive și a tuturor dispozitivelor ajutătoare recomandate de un medic specialist și atenționarea personalului medical în caz de nefuncționalitate a acestora;
 • Solicitarea de ajutor ori de câte ori este necesar doar a echipei medicale (nu altor pacienți sau altor aparținători) și realizarea unui cadru relațional adecvat în vederea reducerii riscului de cădere și obținerii unui beneficiu terapeutic cât mai mare.

REGULI PENTRU VIZITATORI

 • Dacă vă simțiți rău, în special dacă ați răcit, aveți grețuri sau diaree, vă rugăm să amânați vizita unui pacient internat în spital.
 • Respectați programul de vizită afișat la intrarea în spital și pe pagina web a spitalului
 • Nu intrați mai mult de un vizitator în același timp la un pacient
 • În timpul vizitei folosiți halatul și botoșeii de unică folosință
 • Nu vă așezați pe patul bolnavului
 • Evitați să veniți cu multe bagaje și nu depozitați genți sau plase pe patul bolnavului sau pe jos
 • Păstrați curățenia din saloane și din spațiile comune
 • Spălați-vă pe mâini înainte și după vizită
 • Nu aduceți și nu administrați medicamente bolnavului fără știrea medicului curant
 • Evitați să aduceți foarte multe alimente. Hrana preparată în spital este suficientă din punct de vedere calitativ și cantitativ, conform indicațiilor de dietă ale medicului. Dacă însă doriți să aduceți alimente, întrebați medicul ce poate pacientul mânca și nu aduceți multă mâncare deodată sau alimente care se pot strica
 • Nu fumați în incinta spitalului !

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI LA EXTERNARE

 • În funcție de evoluția stării dumneavoastră de sănătate, medicul curant va decide, de comun acord, momentul externării. Vă recomandăm să anunțați familia și prietenii astfel încât plecarea din spital să fie cât mai ușoară pentru dumneavoastră. Dacă nu dispuneți de un mijloc de comunicare cu familia sau prieteni (telefon mobil) vă rugăm să solicitați sprijinul personalului medical.
 • Puteți solicita externarea la cerere, după ce, în prealabil, ați fost informat asupra eventualelor riscuri la care sunteți expus și numai cu acordul scris al medicul curant.

Înainte de externare întrebați medicul dumneavoastră curant cu privire la recomandările de tratament și dietă la domiciliu. Întrebați dacă este necesar să vă faceți o programare pentru o consultație în spital sau în Ambulatoriu.

DOCUMENTE PRIMITE LA EXTERNARE

 • Bilet de externare
 • Scrisoare medicală pentru medicul de familie
 • Rețetă pentru tratament, dacă este cazul
 • Concediu medical, dacă este cazul
 • Decontul de cheltuieli
 • Situatia ingrijirilor la externare (extras din planul de ingrijiri)

Nu uitați! Înainte de externare trebuie să prezentați pe secție/compartiment Cardul de Sănătate pentru semnarea serviciilor pe card.

PĂREREA DUMNEAVOASTRĂ ESTE IMPORTANTĂ

Dorim să îmbunătățim serviciile oferite în cadrul spitalului. De aceea, părerea dumneavoastră este foarte importantă. La sosirea în secție veți primi un chestionar de evaluare a satisfacției pacientului pe care vă rugăm să îl completați înainte de externare. La plecarea din secție vă rugăm să lăsați chestionarul în spațiile special amenajate la nivelul secției, cutia pacientului. Puteți să ne spuneți părerea dumneavoastră și prin intermediul caietului de sugestii și reclamații.

Nu uitați! Depuneți chestionarul de evaluare a satisfacției la cutia pacientului.

RECLAMAȚII ȘI SUGESTII

Facem tot ce ne stă în putință pentru a vă oferi servicii de calitate. Cu toate acestea, câteodată se întâmplă să fiți nemulțumit sau să aveți întrebări cu privire la tratamentul primit de către dumneavoastră sau un membru al familiei. În aceste situații vă încurajăm să discutați cu personalul secției/compartimentului, medicul șef de secție sau asistenta medicală șefă.

Puteți formula o plângere sau o cerere în scris pe care o depuneti la registratura unitatii sau puteti accesa site-ul unitatii (www.pneumogalati.ro/contact) la sectiunea contact unde va puteti exprima opiiniile.

CONTACT SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI 

Telefoane: 0236/460712  | 0236/460713

Fax  0236/460771

Adresă: Galati, Strada Stiintei nr. 117                        

Ambulatoriu integrat………………………………………………………………………0236/460534

Laborator analize medicale………………………………………………….0236/460712 int. 259

Laborator radiologie si imagistica medicala…………………………..0236/460712 int. 256

Informări asupra serviciilor disponibile oferite de către Spital:

Internari in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi, consultații de specialitate in specialitatea  Pneumologie  în regim ambulatoriu.

Mai multe informații despre serviciile oferite în cadrul spitalului găsiții pe pagina web a spitalului

www.pneumogalati.ro

Ghidul Pacientului
Spitalul de Pneumoftiziologie Galati
Sari la conținut