Consiliu de Administratie

 

Consiliu de Administratie

 

In cadrul spitalului functioneaza un consiliu de administratie,care are rolul, potrivit Legii nr. 95/2006, de a dezbate principalele probleme de strategie, organizare si functionare a spitalului, avand ca si atributii principale urmatoarele:

 • avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile finanaciare trimestriale si anuale;
 • organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al presedintelui consiliului judetean, dupa caz;
 • aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
 • avizeaza programul anual al achizitiilor publice, intocmit in conditiile legii;
 • analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre memebrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;
 • propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membrii ai comitetului director on cazul in care se constata existenta situatiilor prevazute de lege.

Componenta Consiliului de Administratie:

  • Dr. Moise Liliana  reprezentant din partea DSP Galati ; 
  • Dr. Bacsin Maria reprezentant din partea DSP Galati;
  • Ec. Racovanu Gina –  reprezentant din partea DSP Galati ;
  • Ec. Enache Daniela – reprezentant din partea DSP Galati;
  • Dr. Buceag Gheorghe -reprezentant   al  Consiliul Judeţului Galati ;
  • Ec. Stoica George  reprezentant  ai Presedintelui Consiliului Judetului Galati;
  • Jr. Misurnov Andrei– reprezentant  ai Presedintelui Consiliului Judetului Galati ;
  • Dr. Iurea Alexandru– reprezentant al structurii Colegiului Medicilor filialaGalati ;
  • As. Med. Princ, Mirela Stanescu  reprezentant al structurii teritoriale a O.A.M.G.M.A.M. Galati
  • As. Med. Princ, Toma Cornelia –  reprezentant al structurii teritoriale a O.A.M.G.M.A.M. Galati .
  Sari la conținut