Consiliu de Administratie

 

Consiliu de Administratie

 

In cadrul spitalului functioneaza un consiliu de administratie,care are rolul, potrivit Legii nr. 95/2006, de a dezbate principalele probleme de strategie, organizare si functionare a spitalului, avand ca si atributii principale urmatoarele:

 • avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile finanaciare trimestriale si anuale;
 • organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al presedintelui consiliului judetean, dupa caz;
 • aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
 • avizeaza programul anual al achizitiilor publice, intocmit in conditiile legii;
 • analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre memebrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;
 • propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membrii ai comitetului director on cazul in care se constata existenta situatiilor prevazute de lege.

Componenta Consiliului de Administratie.

Nume si Prenume membrii titulari:

 • Epure Camelia – reprezentant Presedinte Consiliu Judetean Galati
 • Stoica George – reprezentant Consiliul Judetului Galati
 • Largeanu Marcela – reprezentant Consiliul Judetului Galati
 • Gheorghita Mihaela – reprezentant Consiliul Judetului Galati
 • Danaila Monica – reprezentant DSP Galati
 • Racovanu Gina Nicoleta – reprezentant DSP Galati
 • Craescu Mihaela – reprezentant Colegiul Medicilor Galati
 • Stanescu Mirela – reprezentant OAMGMAM Filiala Galati
 • Balasoiu Laurentiu – secretar al  Consiliu de Administratie

Nume si Prenume membrii supleanti:

 • Misurunov Andrei – reprezentant Presedinte Galati
 • Zaharia Mihai – reprezentant Consiliul Judetului Galati
 • Zaharia Cristina – reprezentant Consiliul Judetului Galati
 • Ion Cosma Adrian – reprezentant Consiliul Judetului Galati
 • Buhanca Aura Minodora – reprezentant DSP Galati
 • Jalba Teodora – reprezentant DSP Galati
 • Constantin Georgiana Bianca – reprezentant Colegiul Medicilor Galati
 • Bourdeanu Mihaela – reprezentant OAMGMAM Filiala Galati
 • Hamza Ramona – inlocuitor al secretarului Consiliului de Administratie
Sari la conținut