Consiliu de Administratie

 

Consiliu de Administratie

 

In cadrul spitalului functioneaza un consiliu de administratie, care are rolul, potrivit Legii nr. 95/2006, de a dezbate principalele probleme de strategie, organizare si functionare a spitalului, avand ca si atributii principale urmatoarele:

 • avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile finanaciare trimestriale si anuale;
 • organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al presedintelui consiliului judetean, dupa caz;
 • aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
 • avizeaza programul anual al achizitiilor publice, intocmit in conditiile legii;
 • analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre memebrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;
 • propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membrii ai comitetului director on cazul in care se constata existenta situatiilor prevazute de lege.

Componenta Consiliului de Administratie:

 • Dr. Moise Liliana
 • Ec. Stoica George
 • Oprea Elena Maria
 • Dr. Bacsin Maria
 • Dr. Iurea Alexandru
 • As. Stanescu Mirela
 • Dr. Bugeag Gheorghe
 • Ec. Racoveanu Gina
 • Jr. Misurnov Andrei
 • Ec. Enache Daniela

Membri supleanti:

 • Dr. Lovin Ciprian
 • Toma Cornelia

Presets Color

Skip to content