Consiliu Etic

 

Consiliu Etic

 

Componenta generala a Consiliului Etic este reglementată de prevederile OMS nr. 1502/2016. Componenţa nominală a consiliului de etică, respectiv membrii permanenţi şi cei supleanţi, se finalizează, pe baza rezultatelor votului şi a desemnărilor, printr-o decizie administrativă a managerului spitalului.

Principii de funcţionare a consiliului de etică:

 • Consiliul etic este independent de ierarhia medicală şi de îngrijiri a spitalului. Este interzisă orice tentativă de influenţare a deciziilor membrilor Consiliului etic. Orice astfel de tentativă este sesizată comisiei de disciplină din cadrul spitalului şi Compartimentului de integritate al Ministerului Sănătăţii.
 • Activitatea membrilor Consiliului etic se bazează pe imparţialitate, integritate, libertate de opinie, respect reciproc şi pe principiul supremaţiei legii.

Atribuţiile consiliului de etică:

 • promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
 • identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
 • primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
 • analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:

– cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient – cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;

– încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

– abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;

– nerespectarea demnităţii umane;

 • emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite mai sus);
 • sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
 • sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
 • asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
 • întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
 • emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
 • aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
 • analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
 • analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
 • analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
 • oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar;
 • Consiliul etic poate solicita documente şi informaţii în legătură cu cauza supusă analizei şi poate invita la şedinţele sale persoane care pot să contribuie la soluţionarea speţei prezentate.

In ceea ce priveste relatia salariat – salariat si in conformitate cu atributiile legiferate asa cum au fost enumerate mai sus, Consiliul Etic are urmatoarele atributii specifice:

 1. Monitorizează aplicarea conformă a Codului de Conduită Etică;
 2. Acordă consultanță și consiliere salariaților cu privire la respectarea normelor de conduită etică;
 3. Colaborează permanent, în acest domeniu, cu Conducerea și Comisia de Monitorizare SCIM de la nivelul spitalului;
 4. Acordă aviz pentru proiectul Codului de Conduită Etică și poate înainta propuneri pentru modificarea și completarea codului, precum și pentru orice alte aspecte pe care le consideră benefice în acest domeniu.
 5. Consiliul Etic trebuie să monitorizeze în scopul de a afla măsura în care sunt respectate principiile și normele generale de conduită profesională de către salariați și să îi ajute pe aceștia să cunoască, să înțeleagă și să respecte mai bine aceste norme.
 6. Conceptul de consiliere în ceea ce privește normele de conduită reprezintă acordarea sprijinului în vederea asigurării integrității și echilibrului instituțional.
 7. Activitatea de monitorizare, desfășurată de către Consiliul Etic, ar trebui să se fundamenteze inclusiv și pe concluziile referitoare la cauzele nerespectării normelor de conduită, astfel cum acestea au fost identificate într-o împrejurare sau alta.
 8. Consiliul Etic ofera salariaților un cadru de încredere și disponibilitate de sprijin față de aceștia, iar realizarea unei relații de încredere trebuie sa stimuleze solicitarea de sprijin și consultanță pentru rezolvarea unor probleme cu dileme etice, pornind dintr-o atitudine proactiv-reactivă.

Consiliul Etic din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galati are urmatoarea componenta:

 • Reprezentanti  ai corpului medical al spitalului:

Presedinte: Dr. Scorpan Claudia

MembriDr. Tafta Radu, Dr. Savin Catalin

SupleantiDr. Popovici George Dr. Ureche Genoveva, Dr. Turcu Andreea Ana Maria, Ch. Tudor Cornelia

 • Reprezentanti alesi ai asistentilor medicali din spital:

Membri: As.Simiz Luminita, As. Dragusan Georgeta

Supleanti: As. Domniteanu Adriana, As.Chaudhry Daniela

 • Reprezentanti Asociatie Pacienti – COPAC

Membru: Scoarta Daniel

Supleant: Ciobotaru Ionut

 • Secretar: Manea Claudia – Sef Serviciu R.U.N.O.S.

Supleant: Musca Claudia – economist

Raport anual al consiliului de etica al spitalului: 

Activitate Consiliu Etic – Ianuarie 2023 ………. Descarca

Centralizator Feedback Ianuarie 2023

Activitate Consiliu Etic – Februarie 2023 …….. Descarca

Centralizator Feedback Februarie 2023

Activitate Consiliu Etic – Martie 2023 …………. Descarca

Centralizator Feedback Martie 2023

Activitate Consiliu Etic – Aprilie 2023 …………. Descarca

Centralizator Feedback Aprilie 2023

Activitate Consiliu Etic – Mai 2023 ……………… Descarca

Centralizator Feedback Mai 2023

Activitate Consiliu Etic – Iunie 2023 ……………. Descarca

Centralizator Feedback Iunie 2023

Activitate Consiliu Etic – Iulie 2023 …………….. Descarca

Centralizator Feedback Iulie 2023

Activitate Consiliu Etic – August 2023 …………..Descarca

Centralizator Feedback August 2023

Activitate Consiliu Etic – Septembrie 2023 …….Descarca

Centralizator Feedback Septembrie 2023

Activitate Consiliu Etic – Octombrie 2023 ……..Descarca

Centralizator Feedback Octombrie 2023

Activitate Consiliu Etic – Noiembrie 2023 ……..Descarca

Centralizator Feedback Noiembrie 2023

Activitate Consiliu Etic – Decembrie 2023 ……..Descarca

Centralizator Feedback Decembrie 2023

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2023

 

Activitate Consiliu Etic – Ianuarie 2022 ……….Descarca

Activitate Consiliu Etic – Februarie 2022 ……..Descarca

Activitate Consiliu Etic – Martie 2022 ………….Descarca

Activitate Consiliu Etic – Aprilie 2022 ………….Descarca

Activitate Consiliu Etic – Mai 2022 ………………Descarca

Activitate Consiliu Etic – Iunie 2022 ……………Descarca

Activitate Consiliu Etic – Iulie 2022 …………….Descarca

Activitate Consiliu Etic – August 2022 …………Descarca

Activitate Consiliu Etic – Septembrie 2022 …..Descarca

Activitate Consiliu Etic – Octombrie 2022 ……Descarca

Activitate Consiliu Etic – Noiembrie 2022 ……Descarca

Activitate Consiliu Etic – Decembrie 2022 ……Descarca

ANUAR ETIC 2022

RAPORT ACTIVITATE SEMESTRUL I 2022

RAPORT ACTIVITATE SEMESTRUL II 2022

RAPORT ACTIVITATE PE ANUL 2022

 

Activitate Consiliu Etic – Ianuarie 2021 ……….Descarca

Activitate Consiliu Etic – Februarie 2021 ……..Descarca

Activitate Consiliu Etic – Martie 2021 ………….Descarca

Activitate Consiliul Etic – Aprilie 2021 …………Descarca

Activitate Consiliul Etic – Mai 2021………………Descarca

Activitate Consiliul Etic – Iunie 2021…………….Descarca

Activitate Consiliul Etic – Iulie 2021……………..Descarca

Activitate Consiliul Etic – August 2021…………Descarca

Activitate Consiliul Etic – Septembrie 2021….Descarca

Activitate Consiliul Etic – Octombrie 2021……Descarca

Activitate Consiliul Etic – Noiembrie 2021……Descarca

Activitate Consiliul Etic – Decembrie 2021……Descarca

Raport de actrivitate pe anul 2021

Raport de activitate semestrul I 2021

Raport de activitate semestrul II 2021

 

Activitate Consiliu Etic 2020 ……..Descarca

Activitate Consiliu Etic sem I 2020 ……..Descarca

Anuar Etic 2020………Descarca

Activitate Consiliu Etic 2019 ……..Descarca

Anuar Etic 2019 ……………………….Descarca

Activitate Consiliu Etic 2018 …….. Descarca

Alegerea Membrilor Consiliului Etic … Descarca

Activitate Consiliu Etic 2017 …….. Descarca

Activitate Consiliu Etic 2016 …….. Descarca

Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal … Descarca

ANUNT catre ASOCIATIILE DE PACIENTI … Descarca

Sari la conținut